Skip to main content

cz   de   dk   gb   fr   hu   it   nl   pl   ro   sk   rs  

ZAKÚPILI STE OKNO, ALE NA
BALENÍ JE UVEDENÁ INÁ ZNAČKA...

Prečo je na informačnom štítku uvedené Dakstra?

Naša spoločnosť vyrába strešné okná pre rôzne firmy z celej Európy (a iných regiónov). Keďže predajcovia často chcú mať na štítku uvedenú svoju vlastnú značku, na podporu všetkých týchto značiek používame názov „Dakstra“, aby nebolo potrebné zostavovať nový webový portál na propagáciu každej jednej značky.